Lõi lọc MDC01SZ-AZ (Bộ 3 lõi)

2.985.000

Linh kiện thay thế: Lõi lọc MDC01SZ-AZ dùng thay thế cho các lõi lọc máy MD101 / MD101E, MD102, MD103, MD201, MD301 (Các dòng thiết bị lọc nước Cleansui không có hỗ trợ màng hình hiển thị thời gian thay lõi lọc mới hoặc dòng mono MD201 và MD301)