Lõi lọc CleanSui UZC2000E / EUC2000

3.960.000

Lõi lọc CleanSui UZC2000 / EUC2000 được sử dụng để thay thế cho các thiết bị lọc nước CleanSui Z9E / ET101, A101E / EU101, A101ZC, AL700E / EU301, A501ZCB.

Cam-kết-chất-lượng-lõi-lọc